Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU216, 2622 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-04 Stoppdatum 2004-09-04
Mängd (ton): 6,07 Kostnad totalt: 5718
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: