Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU216, 2622 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-10 Stoppdatum 2005-08-10
Mängd (ton): 5,89 Kostnad totalt: 5849
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: