Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU216, 2622 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-02 Stoppdatum 2006-08-02
Mängd (ton): 4,85 Kostnad totalt: 5107
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: