Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU216, 2622 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-01 Stoppdatum 2010-08-01
Mängd (ton): 4,04 Kostnad totalt: 5150
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: