Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU227, 2633 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-31 Stoppdatum 2010-07-31
Mängd (ton): 4,04 Kostnad totalt: 5150
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: