Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU301, 2637 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-21 Stoppdatum 2003-11-21
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 1905
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: