Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU304, 2640 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-21 Stoppdatum 2002-11-21
Mängd (ton): 3,42 Kostnad totalt: 2575
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: