Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU310, 2645 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-22 Stoppdatum 2002-11-22
Mängd (ton): 5,70 Kostnad totalt: 4292
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: