Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU310, 2645 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-22 Stoppdatum 2003-11-22
Mängd (ton): 5,76 Kostnad totalt: 5431
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: