Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU310, 2645 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-09 Stoppdatum 2005-08-09
Mängd (ton): 6,09 Kostnad totalt: 6047
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: