Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU310, 2645 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-01 Stoppdatum 1998-08-31
Mängd (ton): 10,54 Kostnad totalt: 6851
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: