Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU312, 2647 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-21 Stoppdatum 2002-11-21
Mängd (ton): 7,22 Kostnad totalt: 5437
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: