Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU312, 2647 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-07 Stoppdatum 2007-08-07
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 5228
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: