Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU314, 2649 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-24 Stoppdatum 2000-09-24
Mängd (ton): 1,95 Kostnad totalt: 1408
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: