Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU314, 2649 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-04 Stoppdatum 2007-08-04
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1046
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: