Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN006, 2652 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-02 Stoppdatum 2001-09-02
Mängd (ton): 14,97 Kostnad totalt: 10255
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: