Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN006, 2652 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-23 Stoppdatum 2002-11-23
Mängd (ton): 15,09 Kostnad totalt: 11363
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: