Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN006, 2652 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-25 Stoppdatum 2003-11-25
Mängd (ton): 15,36 Kostnad totalt: 14483
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: