Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN006, 2652 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-08 Stoppdatum 2005-08-08
Mängd (ton): 14,97 Kostnad totalt: 14865
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: