Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN006, 2652 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-04 Stoppdatum 2007-08-04
Mängd (ton): 15,68 Kostnad totalt: 16731
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: