Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN006, 2652 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-16 Stoppdatum 2008-08-16
Mängd (ton): 16,01 Kostnad totalt: 19687
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: