Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN006, 2652 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-28 Stoppdatum 2010-07-28
Mängd (ton): 16,07 Kostnad totalt: 20475
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: