Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN010, 2656 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-27 Stoppdatum 2010-07-27
Mängd (ton): 3,06 Kostnad totalt: 3894
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: