Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN010, 2656 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-23 Stoppdatum 2000-09-23
Mängd (ton): 9,78 Kostnad totalt: 7062
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: