Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN010, 2656 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-02 Stoppdatum 2001-09-02
Mängd (ton): 9,86 Kostnad totalt: 6754
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: