Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN010, 2656 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-30 Stoppdatum 2004-08-30
Mängd (ton): 10,37 Kostnad totalt: 9769
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: