Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN010, 2656 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-07 Stoppdatum 2005-08-07
Mängd (ton): 9,95 Kostnad totalt: 9880
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: