Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN010, 2656 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-16 Stoppdatum 2008-08-16
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 3646
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: