Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN014, 2660 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-29 Stoppdatum 2006-07-29
Mängd (ton): 2,91 Kostnad totalt: 3064
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: