Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN018, 2664 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-02 Stoppdatum 2001-09-02
Mängd (ton): 2,94 Kostnad totalt: 2014
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: