Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN018, 2664 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-30 Stoppdatum 2004-08-30
Mängd (ton): 2,99 Kostnad totalt: 2817
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: