Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN018, 2664 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-03 Stoppdatum 2007-08-03
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 2091
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: