Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN029, 2673 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-04-29 Stoppdatum 1999-09-08
Mängd (ton): 12,40 Kostnad totalt: 8386
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: