Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN029, 2673 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-22 Stoppdatum 2000-09-22
Mängd (ton): 12,91 Kostnad totalt: 9322
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: