Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN029, 2673 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-03 Stoppdatum 2001-09-03
Mängd (ton): 11,98 Kostnad totalt: 8206
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: