Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN029, 2673 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-24 Stoppdatum 2002-11-24
Mängd (ton): 11,97 Kostnad totalt: 9013
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: