Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN029, 2673 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-27 Stoppdatum 2003-11-27
Mängd (ton): 11,94 Kostnad totalt: 11258
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: