Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN029, 2673 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-28 Stoppdatum 2004-08-28
Mängd (ton): 11,86 Kostnad totalt: 11172
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: