Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN029, 2673 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-06 Stoppdatum 2005-08-06
Mängd (ton): 11,98 Kostnad totalt: 11896
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: