Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN029, 2673 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-29 Stoppdatum 2006-07-29
Mängd (ton): 6,01 Kostnad totalt: 6329
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: