Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN029, 2673 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-03 Stoppdatum 2007-08-03
Mängd (ton): 5,88 Kostnad totalt: 6274
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: