Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN029, 2673 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-15 Stoppdatum 2008-08-15
Mängd (ton): 5,93 Kostnad totalt: 7291
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: