Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN029, 2673 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-14 Stoppdatum 2009-08-14
Mängd (ton): 5,95 Kostnad totalt: 7321
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: