Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN029, 2673 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-11-01 Stoppdatum 1997-11-30
Mängd (ton): 12,03 Kostnad totalt: 7820
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: