Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN033, 2677 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-26 Stoppdatum 2010-07-26
Mängd (ton): 4,14 Kostnad totalt: 5276
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: