Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMAB004, 2690 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-14 Stoppdatum 2009-08-14
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 3660
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: