Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN031, 2720 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-19 Stoppdatum 2000-09-19
Mängd (ton): 13,98 Kostnad totalt: 10094
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: