Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN031, 2720 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-30 Stoppdatum 2002-09-30
Mängd (ton): 7,47 Kostnad totalt: 5625
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: