Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN031, 2720 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-13 Stoppdatum 2003-11-13
Mängd (ton): 7,50 Kostnad totalt: 7072
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: