Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN031, 2720 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-25 Stoppdatum 2004-08-25
Mängd (ton): 7,04 Kostnad totalt: 6632
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: